Meble        Fabric Stories    

      O Nas        Showroomy        Kontakt        PL  |  EN        


FUNDUSZE UE
Firma DI PRODUCTION dawniej BC HOME Agata Iwanicka realizuje projekt „Opracowanie i design nowych produktów dla przedsiębiorstwa BC Home Agata Iwanicka” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Tytuł projektu:
Opracowanie i design nowych produktów dla przedsiębiorstwa BC Home Agata Iwanicka

Cele projektu:
Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez opracowanie nowych projektów wzorniczych, dzięki któremu zostaną wdrożone nowe produkty klasy premium – 4 kolekcje modułowe po 4 produkty (16 produktów) w postaci:

  • narożnika
  • sofy
  • fotela
  • pufy

Rezultatem projektu będą wskazane powyżej linie mebli. Opracowane założenia produktowe zostaną wdrożone do produkcji i oferowane przez Wnioskodawcę pod marką Dion.
Opracowane projekty wzornicze dostępne są na stronie internetowej www.dion.eu

Wartość projektu: 963 065,66 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 417 267,84 zł

Firma DI PRODUCTION dawniej BC HOME Agata Iwanicka realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Promocja oraz internacjonalizacja oferty BC Home Agata Iwanicka

Wzrost konkurencyjności firmy DI PRODUCTION dawniej BC HOME Agata Iwanicka poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności – wejście na nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu pozwoli firmie na promowanie marki produktowej (poprzez MPG) za granicą i oferowanie kontrahentom innowacyjnej oferty stanowiącej konkurencję względem ofert innych firm na rynku międzynarodowym.

Planowane efekty:

  • Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji: 20 szt.
  • Przychody ze sprzedaży produktów na eksport: 1 500 000 zł
  • Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu: 1 300 000 zł

Osiągnięte rezultaty pozwolą firmie na dalszy rozwój dzięki dostosowaniu oferty do specyficznych wymagań rynku, umocnią jej pozycję w branży i zwiększą rozpoznawalność, co przyczyni się do wzrostu poziomu eksportu.

Wartość projektu: 869 979,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 530 475,00 zł
Do Pobrania
Dla Profesjonalistów

tel.: +48 794 355 388
email: design@dion.eu

Follow Us
© 2024 Dion sp. z o.o.